Úvodní ustanovení

Internetové stránky Gynekologie a Těhotenství Unhošť (dále jen „Stránky“) jsou provozovány Lenkou Dvořákovou, se sídlem Mendlovo náměstí 1, 603 00 Brno-střed, Česká republika (dále jen „provozovatel“). Tyto Podmínky používání (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky a zásady pro užívání Stránek. Návštěvou nebo používáním Stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nejste oprávněni Stránky používat. Provozovatel si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv aktualizovat či měnit, přičemž každá taková změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění na Stránkách.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel Stránek ctí soukromí návštěvníků a uživatelů Stránek a zavazuje se chránit jejich osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy. Zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně a nezbytně potřebné pro poskytování služeb nebo komunikaci s uživatelem. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace smlouvanych služeb, komunikace s uživatelem, a to v rozsahu, který je pro tyto účely nezbytný. Provozovatel uchovává osobní údaje v zabezpečených databázích a zavazuje se nezveřejňovat ani nepředávat tyto údaje třetím osobám bez souhlasu uživatelů, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo příslušné oprávněné orgány.

Použití obsahu stránek

Veškerý obsah Stránek, včetně textů, fotografií, grafiky, log nebo jakýchkoliv jiných informací, je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen, upravován ani jinak využíván bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Uživatelé mohou obsah Stránek používat pouze pro osobní, nekomerční účely. Jakékoliv jiné využití obsahu bez souhlasu provozovatele je přísně zakázáno. Provozovatel neručí za případné škody vzniklé užitím obsahu Stránek třetími osobami.

Závěrečná ustanovení

Veškeré spory vyplývající z užívání Stránek nebo souvisejícími s Podmínkami se řídí právem České republiky a jsou výhradně přezkoumávány příslušnými soudy České republiky. Tyto Podmínky jsou účinné k datu jejich zveřejnění a platí až do vydání nové verze. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností v souvislosti s Podmínkami se uživatelé mohou obrátit na provozovatele pomocí e-mailu na adresu [email protected] nebo na kontaktní adresu: Lenka Dvořáková, Mendlovo náměstí 1, 603 00 Brno-střed, Česká republika.

Napsat komentář

*

*

*